โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


26/08/62 อบต.โนนแดง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(G


26/08/62 อบต.โนนแดง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) ประจำปีงบประมาณ 2562
(26 สิงหาคม -13กันยายน 2562)
#ขอขอบคุณวิทยากร อาจารย์ ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ และทีมงานทุกท่าน
#ขอขอบคุณ ท่านกำนัน ผู้นำชุมชน ผญบ. ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่
ให้ความร่วมมือร่วมใจเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวในวันนี้ด้วยค่ะ