โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


20 สิงหาคม 2562 กองช่าง นำคณะกรรมการออกตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.1 บ้านโนนแดง


20 สิงหาคม 2562 กองช่าง นำคณะกรรมการออกตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.1 บ้านโนนแดง
(ช่วงที่1 กว้าง0.30ม.ยาว128ม.ลึก 0.30 ม.)
(ช่วงที่2 กว้าง 0.30ม.ยาว26ม.ลึก 0.40 ม.)