โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


20 สิงหาคม 2562 อบต.โนนแดง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 2 และวาระที่3


20 สิงหาคม 2562 อบต.โนนแดง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 2 และวาระที่3
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
#ผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยค่ะ #ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ