โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่1/2562


13/8/2562 เวลา9.00น.อบต.โนนแดง ประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่1/2562 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในวาระแรกมติรับหลักการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ