โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00น. อบต.โนนแดง นำโดย นายโกฎ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมดำเนินการโ


วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00น. 
อบต.โนนแดง นำโดย นายโกฎ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมดำเนินการโครงการถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 #กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ถนนสี่เลนบ้านซับช่องแมวม.7-โคกขวาง ม.3 บ้านโนนเสาเล้า และปล่อยพันธ์ุปลา ณ สระน้ำวัดบ้านโนนเสาเล้าม.3,สระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.5