โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ


โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยทีมหมอจากรพ.บ้านเขว้า
2.กิจกรรมให้ของขวัญและกำลังใจ
3 กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 
#ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ร่วมกันมอบความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงวัย ขอขอบคุณท่านกำนันฉวี ปิตะบุตร ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ท่านสมาชิก อบต. ทุกหมู่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดงทุกท่าน ทีมงานอสม.ทุกท่าน ที่มาวัดความดันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันดูแลพี่น้องให้มีเสียงหัวเราะขอบพระคุณมากค่ะ/ครับ#