โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


4 มิถุนายน 62 เวลา 08:00 น. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฎิญาณตน เพื่อมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน และเสนอแนะข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนในการทำงาน พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเวลา 09.30น.ประ


4 มิถุนายน 62 เวลา 08:00 น. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฎิญาณตน เพื่อมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน และเสนอแนะข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนในการทำงาน พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเวลา 09.30น.ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.โนนแดง