โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ( ถนนสาย 225 ม.2 บ้านโนนแดง-บ้านหลุบโพธิ์ ม.5 ) หน้าที่ทำ


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ( ถนนสาย 225 ม.2 บ้านโนนแดง-บ้านหลุบโพธิ์ ม.5 ) หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ระยะทางที่ปลูก 400 เมตร