โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ " สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างม


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ " สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ " ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8
โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่องปาก 
2. กิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจในผู้สูงอายุ 
2.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลง ชาย/หญิง
2.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
2.3 กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม2562 
#ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ร่วมกันมอบความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงวัย ขอขอบคุณผู้ใหญ่เสน่ห์ เจ้าของสถานที่ ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบต. ทุกหมู่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันดูแลพี่น้องให้มีเสียงหัวเราะขอบพระคุณมากค่ะ/ครับ# พบกันที่หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 นะค่ะ/ครับ