โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า และผู้นำชุมชนร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการราย นายสุวิทย์ เด่นวงศ์ ม.2 บ้านโนนแดง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจา


วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า และผู้นำชุมชนร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการราย นายสุวิทย์ เด่นวงศ์ ม.2 บ้านโนนแดง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ