โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


9 เม.ย. 2562 เวลา08.30 น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า ออกเก็บตกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง(หมาแมว) มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง(หมาแมว)มาฉีด ดังนี้ ม.9 บ้านเจริญทรัพย์ จำนวน 27 ตัว ม.5 บ้านหนองแวงจำนว


9 เม.ย. 2562 เวลา08.30 น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า ออกเก็บตกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง(หมาแมว) มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง(หมาแมว)มาฉีด ดังนี้
ม.9 บ้านเจริญทรัพย์ จำนวน 27 ตัว 
ม.5 บ้านหนองแวงจำนวน 7ตัว 
ม.8 บ้านหนองโสมองเหนือ จำนวน 1 ตัว
ม.2 (วัดดอนไผ่) จำนวน 6 ตัว รวมทั้งสิ้น 41 ตัว
#ขอขอบคุณท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทั้ง4หมู่บ้านด้วยค่ะ/ครับ