โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 3 เม.ย 62 เวลา13.40 น.บ้านซับช่องแมว.7ต.โนนแดง ได้มีเหตุวาตภัยในพื้นที่คือฝนตกและลมพัดอย่างแรงทำให้บ้านเรือนเสียหายไปหนึ่งหลังคือบ้านนางบุปผา โพธิ์ศรีสม บ้านเลขที่2 ม.7ต.โนนแดงได้รับความเสียหาย


วันที่ 3 เม.ย 62 เวลา13.40 น.บ้านซับช่องแมว.7ต.โนนแดง ได้มีเหตุวาตภัยในพื้นที่คือฝนตกและลมพัดอย่างแรงทำให้บ้านเรือนเสียหายไปหนึ่งหลังคือบ้านนางบุปผา โพธิ์ศรีสม บ้านเลขที่2 ม.7ต.โนนแดงได้รับความเสียหายกับพายุฝน ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ออกสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป