โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


29 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดงและโรงพยาบาลบ้านเขว้า ได้จัดโครงการคืนวันฟ้าใสให้กับผู้สูงอายุ มีการคัดกรองสายตา และส่งต่อเพื่อลอกตาให้กับผู้สนใจ จำนวน


29 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดงและโรงพยาบาลบ้านเขว้า ได้จัดโครงการคืนวันฟ้าใสให้กับผู้สูงอายุ มีการคัดกรองสายตา และส่งต่อเพื่อลอกตาให้กับผู้สนใจ จำนวน 80 คน 
#งานสปสช.อบต.โนนแดง