โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 21มีนาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายโกฏ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง,นางฉวี ปิตะบุตร กำนันตำบลโนนแดง ,นายมานิตย์ ไชยสุระ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7, สอบต.ม.7,ผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่อบต.และประชาชน ม.7 ได้ให้การต้อนรับ


วันที่ 21มีนาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายโกฏ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง,นางฉวี ปิตะบุตร กำนันตำบลโนนแดง ,นายมานิตย์ ไชยสุระ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7, สอบต.ม.7,ผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่อบต.และประชาชน ม.7 ได้ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายวรศิษย์ พุฒจีบ ท่านนายอำเภอบ้านเขว้า ได้มาติดตามการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งแก่ราษฎร ม.7 และท่านนายกอบต.โนนแดง โดยได้รายงานชี้แจงข้อเท็จจริง การให้ความช่วยเหลือภัยแล้งโดยการนำรถบรรทุกน้ำสะอาดสูบเข้าบ่อกักเก็บน้ำกลางของบ้านซับช่องแมว ม.7 ต.โนนแดงจำนวน 4 เที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง #เหตุลำห้วยแห้งขอดเพราะภัยแล้ง