โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้าได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดสูบเข้าบ่อกักเก็บน้ำกลางของบ้านซับช่องแมว ม.7 ต.โนนแดง เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นการป้องกันและ


วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้าได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดสูบเข้าบ่อกักเก็บน้ำกลางของบ้านซับช่องแมว ม.7 ต.โนนแดง เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างต่อเนื่อง