โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดอบต.โนนแดง ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน และได้รายงานปริมาณขยะอันตรายอบจ.เบื้องต้นแล้ว เพื่อรวบรวมนำส่ง อบจ.ชัยภูมิ ในวันที่21มีนาคม2562 โดยกำจั


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดอบต.โนนแดง ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน และได้รายงานปริมาณขยะอันตรายอบจ.เบื้องต้นแล้ว เพื่อรวบรวมนำส่ง อบจ.ชัยภูมิ ในวันที่21มีนาคม2562 โดยกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป