โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ภารกิจของเรายังไม่หยุดแค่นี้ วันนี้ 8 กพ.62 อบต.โนนแดงออกจ่ายน้ำประปาให้พี่น้องประชาชนตำบลโนนแดงที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง และหมู่ที่ 7 บ้านซับช่องแมว


ภารกิจของเรายังไม่หยุดแค่นี้ วันนี้ 8 กพ.62 อบต.โนนแดงออกจ่ายน้ำประปาให้พี่น้องประชาชนตำบลโนนแดงที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง และหมู่ที่ 7 บ้านซับช่องแมว