โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


7 กพ. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้นำรถบรรทุกน้ำ ประปาออกช่วยเหลือภัยแล้งแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนแดง หมู่ที่ 7บ้านซับช่องแมว จำนวน 4 เที่ยว เช้า 2 เที่ยว บ่าย 2 เที่ยว


7 กพ. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้นำรถบรรทุกน้ำ ประปาออกช่วยเหลือภัยแล้งแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนแดง หมู่ที่ 7บ้านซับช่องแมว จำนวน 4 เที่ยว เช้า 2 เที่ยว บ่าย 2 เที่ยว