โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


22 มกราคม 2562 อบต.โนนแดง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ แผนรณรงค์ 60 วัน


22 มกราคม 2562 อบต.โนนแดง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ แผนรณรงค์ 60 วัน " แยกก่อนทิ้ง " เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีกิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกแล้วทิ้ง" บูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่กับทุกหมู่บ้าน(ม.1-ม.9)และโรงเรียนบ้านโนนแดง
-การเดินแฟชั่นโชว์ชุดขยะแฟนซีรีไซเคิล
-การแสดงการเต้นท์บาสโลปของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแดง
-การประกวดชุดขยะแฟนซีรีไซเคิล ทุกหมู่บ้านส่งเข้าประกวด
เดินรณรงค์จากโรงเรียนบ้านโนนแดงถึง ลาน นวัตวิถี ม.2 บ้านโนนแดง #ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้้าน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแดง และทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือให้กิจกรรมวันนี้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้ปฏิญาณตนจะร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป้าหมาย เป็นตำบลสะอาด ปราศจากขยะ 100%