โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 7- 8 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัติวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบป


วันที่ 7- 8 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัติวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปีงบประมาณ 2562 นำคณะผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน และประชาชนตำบลโนนแดง เยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า #และศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ดีเด่น และโรงเรียนผู้สูงอายุที่ยอดเยี่ยมของเทศบาลตำบลพนมทวน อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี### ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพนมทวนที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี