โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่27ธ.ค.2561 เวลา 9:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแเดงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.คณะผู้นำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อ


วันที่27ธ.ค.2561 เวลา 9:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแเดงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.คณะผู้นำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.โนนแเดง และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562และวันที่ 7-8 มกราคม 2562 เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่