โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เช้าวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน นางธนนันท์ อนันต์สินชัย ปลัดอบต.โนนแดง ได้กล่าวคำแนะนำการทำงานและรับฟังข้อแก้ไขการปฏิบัติงานกับ ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนั


เช้าวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน นางธนนันท์ อนันต์สินชัย ปลัดอบต.โนนแดง ได้กล่าวคำแนะนำการทำงานและรับฟังข้อแก้ไขการปฏิบัติงานกับ ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน อบต.พนักงานจ้างทุกคน สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์อันดี เวลา 09.00 น. มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่2/2561 ครั้งที่ 2 เพื่อให้สภาอบต.โนนแดงพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อพัฒนาตำบลโนนแดงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4