โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.โนนแดงลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 – บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ใช้ รถใช้ถนน


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงนำโดยนางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด อบต.โนนแดงลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 – บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ใช้ รถใช้ถนน

เฟคบุ็ค อบต.โนนแดง : https://www.facebook.com/phatsarawan.wuttana

เว็ปไซด์ของ อบต.โนนแดง :http://www.nondaeng.go.th/user/show_p.php?news_id=189

สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะค่ะ

เบอร์โทร หน่วยงาน : 063-6299500

งานประชาสัมพันธ์ อบต.