โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการคืนแสงสว่างสู่ผู้มีปัญหาทางสายตา ตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มีความเสี่ยงทางสายตาทั้งผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา ณ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล


วันที่ 4 พ.ค. 66 นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มอบหมายให้งานสวัสดิการชุมชนโดยนางสาวดาวรุ่ง รัญชัย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมกับทีมผู้บริหาร, และสภา อบต.โนนแดง ดำเนินการตามโครงการคืนแสงสว่างสู่ผู้มีปัญหาทางสายตา ตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มีความเสี่ยงทางสายตาทั้งผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา ณ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล