โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ประจำปี2566 เพื่อปรึกษาหารือ กิจกรรมโครงการการจัดสรรงบประมาณ ในปี2566 ณ ห้องประชุมชั้น2


วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น.
นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ได้เข้าร่วมการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ประจำปี2566 เพื่อปรึกษาหารือ กิจกรรมโครงการการจัดสรรงบประมาณ ในปี2566 ณ ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า สาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า ตัวแทนจากโรงพยาบาลบ้านเขว้า เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ช่องทางการติดต่อประสานงานค่ะ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์e-mail :saraban_6360203@nondaeng.go.th
เฟคบุ็ค อบต.โนนแดง : https://www.facebook.com/phatsarawan.wuttana
เว็ปไซด์ของ อบต.โนนแดง :http://www.nondaeng.go.th/user/show_p.php?news_id=189
เบอร์โทร หน่วยงาน : 063-6299500
งานประชาสัมพันธ์ อบต.