โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมผู้บริหาร ได้เข้าร่วมปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร) ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.พ.หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1/2566 โดยมี


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.
นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมผู้บริหาร ได้เข้าร่วมปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
( อปพร) ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.พ.หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1/2566 โดยมี
นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในการปิดโครงการ
และนายอำเภอบ้านเขว้าได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯลฯ
ณ หอประชุม อบต.โนนแดง
#ขอขอบคุณทีมครูวิทยากร ครูฝึกทุกท่านที่มาให้ความรู้ ในครั้งนี้ ค่ะ
#ขอขอบคุณทีม อปพร ทุกคนที่ร่วมการฝึกที่มีความอดทน ต่อสภาพแวดล้อม และกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ครูฝึกสอนให้ความรู้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์e-mail :saraban_6360203@nondaeng.go.th
เฟคบุ็ค อบต.โนนแดง : https://www.facebook.com/phatsarawan.wuttana
เว็ปไซด์ของ อบต.โนนแดง :http://www.nondaeng.go.th/user/show_p.php?news_id=189
สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะค่ะ
เบอร์โทร หน่วยงาน : 063-6299500
งานประชาสัมพันธ์ อบต