โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดภายในสำนักงานและตัดหญ้าทำความสะอาดรอบๆบริเวณรอบนอกสำนักงาน 2. ออกพื้นที่ในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในตำบลโนนแดง ทั้ง 9 หมู่บ้าน


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เช้าและบ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดภายในสำนักงานและตัดหญ้าทำความสะอาดรอบๆบริเวณรอบนอกสำนักงาน 2. ออกพื้นที่ในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในตำบลโนนแดง ทั้ง 9 หมู่บ้าน