โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ปลัด อบต. ,หัวหน้าสำนักปลัด , นักพัฒนาชุมชน
และนายวรวุฒิ จิตร์จันทึก สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
//ได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
// โดย ผู้ป่วย อายุ 47 ปี อยู่บ้านหนองแวง หมู่ 5 ต้องเข้ารับการรักษาตัวโดยการฟอกไต
สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ซึ่งทางครอบครัวผู้ป่วยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จึงได้ประสานหน่วยงานให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
#สำนักปลัด อบต.โนนแดง