โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาอุทกภัย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชน


อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ // ร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาอุทกภัย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชน
ในวันที่ 12-13 กันยายน 2565
ท่าน นายกดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมผู้บริหาร ร่วมกับ ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้นำกระสอบทราย เข้าซ่อมแซมบริเวณจุดน้ำกัดเซาะ เป็นบริเวณกว้างในพื้นที่เส้นทางหนองอ้ม หมู่ที่4 บ้านเจริญผล และ หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจพร้อมกันแก้ปัญหาดังกล่าว