โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ออกปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลโนนแดง


วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง นำโดย นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุขพร้อมด้วย ทีมพ่นหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประธานอสม. อสม.หมู่ที่ 2ออกปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลโนนแดง

ตามมาตรการ 0 3 7