โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง


วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องสรุปสถานะการเงินของกองทุนและรายงานผลการติดตามโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณปี 2565  ส่วนเรื่องเพื่อพิจาณา พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 ( เพิ่มเติม ) ณ ห้องประชุม อบต.โนนแดง ชั้น 2