โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และโครงการให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และโครงการให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิร่วมกับอำเภอบ้านเขว้า ได้กำหนดมอบบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า จำนวน 2 ราย คือ 1. นางใบ วิเชัย ตำบลลุ่มลำชี 2. นางละมัย   การเขว้า ม.1 บ้านโนนแดง