โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เดินรณรงค์การคัดแยกขยะตามโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง นำโดย นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมคณะทีมผู้บริหาร กำนัน – ผญบ.ผช, แพทย์ สารวัตกำนัน, ส.อบต , คณะครู รร บ้านโนนแดง, อสม.ประจำหมู่บ้าน พร้อมด้วยเด็กนักเรียนบ้านโนนแดง  ร่วมกันเดินรณรงค์การคัดแยกขยะตามโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565   

#ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต. , ส.อบต.ทุกคน ,ผู้นำชุมชนตำบลโนนแดง, อสม.ประจำหมู่บ้าน, คณะครู รร.บ้านโนนแดง และเด็กนักเรียน , ฝ่ายจราจรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านเขว้า