โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2565และกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก


#ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์
 ประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ
1 .กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

2.กิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตำบลโนนแดงรับทราบและขอเชิญผู้นำชุมชนตำบลโนนแดงทุกท่าน รวมถึงพี่น้องชาวตำบลโนนแดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยจุดเริ่มต้นจากวัดดอนไผ่และเดินไปตามถนนสายกลางบ้าน ม.5, ม.1 ,ม.6, ม.8 และ ม.4 , ม.9