โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.พร้อมมอบไก่พันธุ์ไข่และอาหาร


8/6/65  เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแวง ม.5
 กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.พร้อมมอบไก่พันธุ์ไข่และอาหาร