โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ


วันนี้ 8/6/65 นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกอค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมายให้งานสวัสดิการสังคมออกพื้นที่
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ขอขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี</td>
                         </tr>
                                                 </table>
                       </td>
                     </tr>
                    </table><br>
<br>

                    <table width=