โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( LPA ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลาง


6/6/65  เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( LPA ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลาง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงขอขอบคุณทีมประเมินที่ 6 ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ