โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


#ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโนนแดง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านตลาดให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ตำบลผ่านทางช่องทางออนไลน์


#ประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโนนแดง  เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านตลาดให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ตำบลผ่านทางช่องทางออนไลน์

-กลุ่มกล้วยกอบแก้ว ตรานกกระจิบ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ

-กลุ่มใส้กรอก  ตราระฆังทอง  หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง

-กลุ่มกล้วยฉาบ  2000 ปี  หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 063-6299500 อบต.โนนแดง  และ นางสาวดาวรุ่ง  รัญชัย  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ(น้องส้ม) เบอร์ 096-3989552