โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้มอบหมายให้ กองคลัง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 17 – 27 พฤษภาคม 2565
ณ ศาลา SML ประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่ ( ทั้ง 9 หมู่บ้าน ) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงขอขอบคุณผู้นำท้องที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา