โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน 2565


วันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง นำโดย นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก พร้อมทีมงานผู้บริหาร ปลัดนทกร สัญญาอริยาภรณ์ ประชุมพนักงานเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการพี่น้องประชาชนตำบลโนนแดง