โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. 65) ประจำปี 2565


 วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา09.00น.
นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.โนนแดง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ได้ดำเนินการโครงการชุมชนโนนแดงยุคใหม่สู้ภัยโควิด19 ในกิจกรรมออกเยี่ยมกำลังด่านชุมชน ม.1-ม.9  ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2565 พร้อมร่วมมอบสิ่งของและออกเยี่ยมด่านตรวจโดยมีท่านกำนัน /ผู้นำชุมชน/ผญบ./อสม.  ร่วมกิจกรรม รับมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านชุมชนของหมู่บ้าน แต่ละด่านตรวจ