โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้จัดการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2565 โดยมีนายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต. คณะผู้บริหาร นำโดยนางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ปลัดอบต.โนนแดง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์ฯ และนิติกร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
</td>
                         </tr>
                                                 </table>
                       </td>
                     </tr>
                    </table><br>
<br>

                    <table width=