โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯในปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมอบต.โนนแดง
#ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดงทุกท่าน
#งานสปสช. สำนักปลัดอบต.โนนแดง