โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบชุดอุปกรณ์ตรวจAtk


วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.40น.
นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และนางสาวนทกร สัญญาอริยาภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มอบชุดอุปกรณ์ตรวจAtk ให้กับหมู่ที่ 7บ้านซับช่องแมว และหมู่ที่ 9 บ้านเจริญทรัพย์ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด2019
งานบริหารสาธารณสุข สำนักปลัด