โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่อยุ่อาศัย ของผู้ติดเชื้อที่ออกจากเคหะสถานเกิน24ชั่วโมง ในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหนองวแงจำนวน1หลังคาเรือน หมู่ที่ 7บ้านซับช่องแมว จำนวน1หลังคาเรือน และหมู่ที่8บ่านหนองโสมงเหนือ จ


วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 16.40น.
นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้มอบหมายให้งานบริหารสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ให้พนักงานออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่อยุ่อาศัย ของผู้ติดเชื้อที่ออกจากเคหะสถานเกิน24ชั่วโมง ในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหนองวแงจำนวน1หลังคาเรือน หมู่ที่ 7บ้านซับช่องแมว จำนวน1หลังคาเรือน และหมู่ที่8บ่านหนองโสมงเหนือ จำนวน2หลังคาเรือน เขตตำบลโนนแดง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อความปลอดภัยไร้กังวล ของชุมชน
#งานบริหารสาธารณสุข
#สำนักปลัด
#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง