โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ที่อยุ่อาศัยครัวเรือนผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง ในบริเวณหมู่ที่2 บ้านโนนแดงและหมู่ที่6 บ้านหนองบ่อ


วันที่3มีนาคม2565 เวลา 15.30น.
นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้มอบหมาย ให้งานบริหารสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมพนักงาน ได้แก่นายสมพร นาชม นายคมสันป้องชัย และนายภัทรวีร์ งาหัตถี ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ที่อยุ่อาศัยครัวเรือนผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง ในบริเวณหมู่ที่2 บ้านโนนแดงและหมู่ที่6 บ้านหนองบ่อ
#งานบริหารสาธารณสุข
#งานประชาสัมพันธ์
#สำนักปลัด
#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง