โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เข้าแถวเคารพธงชาติและประชุมประจำเดือนของสำนักปลัด อบต.โนนแดง


เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน นายธานินทร์ ไชยชาติ ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัด ได้กล่าวคำแนะนำการทำงานและรับฟังข้อแก้ไขการปฏิบัติงานกับ ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานอบต.พนักงานจ้างทุกคน สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์อันดี เวลา 09.30 น.มีการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนของสำนักปลัดในสำนักงานแนะนำนักวิชาการสาธารณสุขที่ย้ายมาใหม่ มอบหมายแบ่งงานเพื่อทำคำสั่งในสำนักปลัดเพิ่มเติมพร้อมชี้แนะการปฏิบัติงานและรับฟังข้อคิดเห็นแก้ไขปัญหางานนั้นๆ เวลา 15.30 น. ประชุมงานสิ่งแวดล้อมพบปะรับฟังปัญหาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบพร้อมเพียงกัน