โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปรับเกรดถนนลูกรัง( ม.3)บ้านโนนเสาเล้า


29 ม.ค. 64 - 3 ก.พ. 64 ปรับเกรดถนนลูกรัง( ม.3)บ้านโนนเสาเล้า
#อบต.โนนแเดง โดยท่านนายกโกฎ โลมบุตร ท่านปลัดนทกร สัญญา​อริยากรณ์ ได้มอบหมายให้ผอ.กองช่าง/พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.โนนแดงควบคุมการดำเนินการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรตำบลโนนแดง (ม.1-ม.9)​ในช่วงระหว่างวันที่ 18 มกราคม -​19​ กุมภาพันธ์​2564 เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากอบจ.ชัยภูมิ #น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรกลและค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับเครื่องจักรกลอบจ.ชัยภูมิ​ โดยใช้งบประมาณจากอบต.โนนแดง
#ขอขอบคุณ​อบจ.ชัยภูมิ
#ขอขอบคุณ​ท่านผู้นำชุมชน/ผญบ.และท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสำรวจเส้นทางในการปรับเกรดถนนลูกรัง
#3/02/64