โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564


วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายโกฏ โลมบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 #ขอขอบคุณวิทยากรจากทีมงานสำนักงานควบคุมไฟป่่าตาดโตน-ภูแลนคา มาให้ความรู้ทั้งภาคเช้าทฤษฎีและภาคบ่ายปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน/สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ รักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน/ทำให้สัตว์ป่ามีที่อยู่ อาศัย/ให้มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้เทคนิคการดับไฟป่าที่ถูกต้อง
#ขอขอบคุณท่านกำนัน/ท่านผญบ.ทุกหมู่บ้าน/ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกหมู่บ้าน/พนักงานเจ้าหน้าที่ทีมงานอบต.โนนแดง
ที่เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้