โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


#โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6,ม.8,ม.9)#


วันที่ 2 ,5 เมษายน 2564 นายโกฎ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง ,ปลัดนทกร สัญญาอริยาภรณ์ มอบหมายให้ สำนักปลัดงานบริหารสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.โนนแดง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ (ม.1,ม.2 ม.4,ม.5,ม.6,ม.8ม.9)
#ขอขอบคุณท่านกำนัน/ท่านผญบ.ทุกหมู่บ้าน/ท่านส.อบต.ทุกท่านที่ช่วยประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้ด้วยค่ะ
#ขอขอบคุณน้องๆเจ้าหน้าที่อว.ม.ราชภัฏชัยภูมิที่ช่วยพี่ๆรับลงทะเบียนสุนัขและแมว